ZİMİD GENEL SEKRETERLİĞİ’NDE GÖREV DEĞİŞİMİ

ZİMİD Genel Sekreterliğine 01.09.2021 tarihinden itibaren Sayın Prof. Dr. Enver DURMUŞOĞLU’nun atandığını mutlulukla duyuruyoruz. Yaklaşık 33 yıllık üniversite kariyerinden sonra yeni görevine başlayan DURMUŞOĞLU, deneyimleri, anlamlı çalışma ve projeleriyle derneğimiz ve sektörümüz adına değer katmaya devam edecektir.

Yaklaşık 17 yıldır başarılı bir şekilde ZİMİD Genel Sekreterliğini yürüten Sayın Dr. Murat KANTARCI’ya görev süresince sağlamış olduğu tüm katkılar için teşekkür eder, 42 yılı aşkın profesyonel iş hayatından sonraki emeklilik döneminde kendisine sağlıklı ve güzel bir hayat dileriz.

Detayları Gör

Gübre, Tohum Kaplama Maddeleri ve Adjuvanların KKDIK kayıt durumu

23 Haziran 2017 tarihinde 30105 sayılı resmi gazetede yayınlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması hakkındaki yönetmelik kapsamında gübreler, tohum kaplama maddeleri ve adjuvanlar için tanımlanan herhangi bir kapsam dışılık veya muafiyet bulunmamaktadır.

Sözkonusu madde grupları yılda 1 ton veya üzeri imal veya ithal edilmeleri halinde kayıt edilmeleri gereklidir.

Detayları Gör

Eşformulanların KKDIK kayıt durumuyla ilgili ZİMİD beyanı

23 Haziran 2017 tarihinde 30105 sayılı resmi gazetede yayınlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması hakkındaki yönetmelik, kendi halinde veya karışım içinde üretilen ya da ithal edilen ve miktarı yılda 1 tonu geçen maddelerin kaydını gerektirmektedir.

Bitki koruma ürünlerinde kullanılan aktif madde ve eşformulanlar ile ilgili olarak, yönetmeliğin 16(1) maddesi yukarıda bahsi geçen kayıt yükümlülüğünden muafiyet için 2 kriter tanımlamaktadır.

  • Yalnızca bitki koruma ürünlerinde kullanmak üzere üretimi ya da ithal edilmesi
  • 25/3/2011 tarihli ve 27885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik ve 25/3/2011 tarihli ve 27885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında olması

Yukardaki kriterlerin ikisi birden karşılandığı durumda, aktif madde ve eşformulanlar kayıt edilmiş olarak kabul edilir.

Bu kapsamda bitki koruma ürünlerindeki aktif maddeler ve eş formülanlar yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda; KKDİK Yönetmeliği 16(1) maddesi gereği kayıt edilmeleri gerekmemektedir.

Detayları Gör

Afyon İlçelerinde Çiftçi Eğitimleri Düzenledik

Zimid’in Tarım ve Orman Bakanlığı ve TZOB ile birlikte yürüttüğü “BKÜ’nün Güvenli ve Sürdürülebilir Kullanımı (SUI)” girişimi çerçevesinde, 7-8-9.05.2019 tarihlerinde Afyon’un Emirdağ, Çay ve Sandıklı ilçelerinde düzenlenen Çiftçi Eğitimlerine toplam 108 çiftçi katılmıştır. Toplantı bitiminde katılımcılara Kalıntı Yönetimi broşürleri dağıtılmıştır.

Detayları Gör

Niğde’de Düzenlenen Çiftçi Eğitimi Büyük İlgi Gördü

Zimid’in GTHB ve TZOB ile birlikte yürüttüğü “BKÜ’nün Güvenli ve Sürdürülebilir Kullanımı (SUI)” girişimi çerçevesinde, 7.12.2017 tarihinde Niğde’de düzenlenen Çiftçi Eğitiminde toplam 138 çiftçinin katılımı ile eğitim toplantısı gerçekleşmiştir. Toplantı bitiminde katılımcılara “Bitki Koruma Ürünlerinin Güvenli ve Sürdürülebilir Kullanımı broşürü” ve Zimid logolu şapkalar dağıtılmıştır. Eğitim sonunda katılımcılara ‘Katılım Belgeleri’ verilmiştir.

Detayları Gör

Milas Çiftçi Eğitimindeyiz…

Zimid’in GTHB ve TZOB ile birlikte yürüttüğü “BKÜ’nün Güvenli ve Sürdürülebilir Kullanımı (SUI)” girişimi çerçevesinde, 14.12.2017 tarihinde Milas’da düzenlenen Çiftçi Eğitiminde toplam 64 çiftçinin katılımı ile eğitim toplantısı gerçekleşmiştir. Toplantı bitiminde katılımcılara “Bitki Koruma Ürünlerinin Güvenli ve Sürdürülebilir Kullanımı broşürü” ve Zimid logolu şapkalar dağıtılmıştır. Eğitim sonunda katılımcılara ‘Katılım Belgeleri’ verilmiştir.

Detayları Gör