Bitki Koruma Ürünleri ve Makinalarının Arzı ve Kontrolü Konulu Çalıştay

16-18 Nisan 2014 tarihlerinde GTHB, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nun Erzurum’da organize ettiği “Bitki Koruma Ürünleri ve Makinalarının Arzı ve Kontrolü” konulu çalıştaya genel sekreterimizin “BKÜ’nin Arzında Yaşanan Sorunlar” başlıklı sunumuyla katılım sağlanırken, ECPA uzmanlarının da Güvenli ve Sürdürülebilir Kullanım ve atık ambalaj yönetimi konularında sunumlu katkıları olmuştur.

Detayları Gör