ZİMİD, insan sağlığı ve çevrenin gözetimini doğal sorumluluğu sayarak, tarım ilaçlarının üretim, dağıtım ve kullanımında uluslararası standartları ölçü alan firmaların temsilcilerinin oluşturduğu bir dernektir.

CropLife Europe  MİSYONUMUZ

ZİMİD Türkiye’de tarım ilaçları sanayiinin önemli bir temsilcisi olmakla birlikte Avrupa Bitki Koruma Derneği CropLife Europe’nın da bir üyesi olarak ülkemizi Avrupa ortamında temsil etmektedir. Tarımsal teknolojinin sürdürülebilir kalkınma bağlamında geliştirilmesine katkıda bulunurken, işlevimizin ve katkılarımızın anlaşılması yanında, görüş, değer ve inançlarımızın karşılıklı paylaşımını sağlamak gayretindeyiz.

  • Tarım ilaçları sanayiini ülke ve Avrupa düzeyinde ve temel paydaşlarımıza karşı temsil etmek.
  • Üye firmaların ülkesel ağını yürütmek ve eşgüdümü sağlamak.
  • Paydaşlarımızla işbirliği yaparak onların ilgi alanlarını , bakış açılarını ve görüşlerini anlamaya özen göstermek.

ZİMİD, ülkesel ve AB düzeyinde bilimsel esaslara dayanan yasa ve politikaları savunmayı, yenilikçiliği, planlı ve ölçülü bir hareket tarzını, tarım ilaçları sanayiinin etkili bir şekilde çalışmasını, telif hakkının korunmasını, yeni teknoloji ve uygulamaların geliştirilmesini desteklemektedir.

CropLife Europe AĞI DEĞER VE İNANÇLARI

Müşteri Yönelimi

Tüm faaliyetlerimizin arkasında itici güç olarak müşterinin görüş açısına değer vermek, insan sağlığı ve çevrenin korunmasını doğal sorumluluğumuz saymak.

Saygı

Sorumlu, ilgili ve değerli bir partner olmak için çalışarak başkalarının saygısını kazanmak, başkalarının görüş ve değerlerine saygı göstermek, dürüst , alçakgönüllü ve insancıl davranmak

Açıklık

Tüm faaliyetlerimizde iletişim temel önceliğimizdir. Paydaşlarımızla ilişkilerimizde açıklık, diyalog, görüş ve bilgi alışverişi içinde olarak daha iyi anlaşılmak ve toplumun gereksinimlerini daha iyi anlamak.

Sorumluluk

Üyelerimize ve paydaşlarımıza mümkün olan en yüksek standard ve profesyonellikte hizmet etmek.

Teknoloji

Gelişme, kalkınma ve sürdürülebilir tarım için teknolojiye, yeniliklerin kaynağı ve düzenleyici yasaların temeli olarak bilime dayanmak , bitki bilimi sanayii tarafından geliştirilip sunulan tamamlayıcı ve sinerjistik teknolojilere destek vermek.

Sürdürülebilirlik

Tarımda sürdürülebilir uygulama ve politikaların geliştirilmesi ve yürürlüğe girmesine katkıda bulunacak tüm bilgi ve becerimizi müşterilerimize, resmi otoritelere, danışmanlara ve ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak.

Takım Çalışması

Entegre bir takım olarak birleştirilmiş yetenek, fırsat ve güçleri kullanarak daha iyi bir iş ortamı yaratmak.

Güven

Çalışmalarımızın tüm aşamasında iş etiği ve güveninin en yüksek standardlarını uygulamak ve sorumluluklarımızı bir yurttaş ve çalışan olarak yerine getirmek.