PROF. DR. ENVER DURMUŞOĞLU

ZİMİD Genel Sekreteri

ZİR. YÜK. MÜH. AYLİN AYDIN

ZİMİD Genel Sekreter Asistanı

Türkiye’de meyve ve sebzelerde kalıntı problemi ve yönetimi

Dünyada ve Türkiye’de yaygın, yoğun ve bilinçsiz pestisit kullanımı hedef zararlılarda direnç sorununu artırırken tarımsal ürünlerde kalıntı problemine yol açıyor. Bu durum ise insan sağlığı, çevre ve

hedef dışı organizmalar üzerinde olumsuz etkilere neden oluyor. Kalıntı probleminin bir diğer etkeni de sahte ve kaçak pestisitler. AB ve Türkiye bununla mücadele etmek adına seferber olurken, kalıntı probleminin önüne geçmek için tarımsal üretim zincirinin her halkası ve tüketicilere önemli sorumluluklar düşüyor.