CropLife Europe AĞI DEĞER VE İNANÇLARI

Müşteri Yönelimi

Tüm faaliyetlerimizin arkasında itici güç olarak müşterinin görüş açısına değer vermek, insan sağlığı ve çevrenin korunmasını doğal sorumluluğumuz saymak.

Saygı

Sorumlu, ilgili ve değerli bir partner olmak için çalışarak başkalarının saygısını kazanmak, başkalarının görüş ve değerlerine saygı göstermek, dürüst , alçakgönüllü ve insancıl davranmak

Açıklık

Tüm faaliyetlerimizde iletişim temel önceliğimizdir. Paydaşlarımızla ilişkilerimizde açıklık, diyalog, görüş ve bilgi alışverişi içinde olarak daha iyi anlaşılmak ve toplumun gereksinimlerini daha iyi anlamak.

Sorumluluk

Üyelerimize ve paydaşlarımıza mümkün olan en yüksek standard ve profesyonellikte hizmet etmek.

Teknoloji

Gelişme, kalkınma ve sürdürülebilir tarım için teknolojiye, yeniliklerin kaynağı ve düzenleyici yasaların temeli olarak bilime dayanmak , bitki bilimi sanayii tarafından geliştirilip sunulan tamamlayıcı ve sinerjistik teknolojilere destek vermek.

Sürdürülebilirlik

Tarımda sürdürülebilir uygulama ve politikaların geliştirilmesi ve yürürlüğe girmesine katkıda bulunacak tüm bilgi ve becerimizi müşterilerimize, resmi otoritelere, danışmanlara ve ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak.

Takım Çalışması

Entegre bir takım olarak birleştirilmiş yetenek, fırsat ve güçleri kullanarak daha iyi bir iş ortamı yaratmak.

Güven

Çalışmalarımızın tüm aşamasında iş etiği ve güveninin en yüksek standardlarını uygulamak ve sorumluluklarımızı bir yurttaş ve çalışan olarak yerine getirmek.

EYLEM KURALLARI

Dernek üyelerinin temsil ettiği firmalar aşağıdaki hususları kabullenir:

 • Tarımda, ev bahçelerinde, parklarda, halk sağlığında kullanılanlar dahil, bitki koruma ürünlerine ilişkin tüm eylemlerde kullanıcıların, halkın ve çevrenin yararını gözeten bir sorumluluk içerisinde davranmak ve sektör için kamuoyunda olumsuz bir fikir oluşturacak hiçbir şey yapmamak.
 • Bitki Koruma Ürünlerinin araştırma ve geliştirme, üretim, formülasyon, paketleme, etiketleme, depolama, taşıma, pazarlama (yapılacak öneriler dahil) konularında ve uygulanmasına ilişkin tüm T.C. yasa, yönetmelik ve yönergelerine, sağlık, güvenlik ve çevre etkisine ayrı bir önem vererek, uymak.
 • Üyelerin temsil ettiği firmalarda çalışan tüm personelden bitki koruma ürünleriyle ilgili her eylemde sorumlu sektörle tutarlı yüksek standartlar istemek.
 • Yasa, yönetmelik ve yönergeler greğince uymak zorunda oldukları hususların yerine getirilmesinde Bitki Koruma Ürünlerinin başbayi, bayi ve kullanıcılarını desteklemek ve yardımcı olmak.
 • Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından Pestisitlerin Uluslararası düzeyde dağıtımı ve kullanımı konusunda 1986 yılında yayınlanmış olan Yürütme Kuralları (Code of Conduct) nı desteklemek.
 • Bitki Koruma Ürünlerinin depolanması, işlenmesi, taşınması ve kullanılması konularında sürekli başvuruda bulunulan tüm firma çalışanlarının başbayi, bayi, kullanıcı ve diğerlerine karşı, zaman zaman dernek tarafından belirtilen yeterlilik standartlarını gereğince yerine getirmelerini sağlamak.
 • Bitki Koruma Ürünlerinin promosyonuna ilişkin tüm konularda sorumlu davranmak, ve özellikle aşağıdaki hususlarda emin olmak:
 • Sözlü sunumlar dahil, satış promosyonları ve duyuruların her şeklinin tüm T.C. yasa, yönetmelik ve yönergeleri ile uyum içerisinde olması,
 • Satış promosyonları ve duyuruların kanıtlanamaz savlar içermemesi. Diğer ürünlerle karşılaştırmaların gerçekçi, açık olması ve kullanılan bilgilerden dürüst olmayan seçim yapılmaması; ve gerçek bilimsel deneme çalışmalarına dayandrılması,
 • Satış promosyonları ve duyuruların diğer firmaların ticari isimlerine, firması uygun görmedikçe, göndermede bulunmaması,
 • Bitki koruma ürünlerinin promosyon tasarımları ve konularının açık, anlaşılır olması ve kazaen veya kasıtlı olarak yanlış kullanımlara yol açmaması, önerilen satış promosyonları ve duyuruların yukarıda belirtilen hususlar ile uyum içerisinde olduğunu denetlemek üzere iç prosedürlerin bulunması.